Mälarmört

Stockholm är måhända inte känt som Sveriges metemecka nummer ett men för den som är nöjd med en redig säck mört finns gott om möjligheter. Det är egentligen inte bristen på vatten som är det huvudsakliga bekymret utan snarare avsaknaden av hyfsat lättillgängliga platser där man kan sitta någorlunda ifred. På många platser kan man fånga mörten riktigt nära land men ibland krävs rullspö för att nå dem.

vmBelgien

VM Belgien har ett brett användningsområde.

Igår tog jag mig en liten kvällstur ner till Mälaren med supermäsket VM Belgien som nästintill aldrig sviker. De flesta fick jag på rullspö men några behagade även komma in på 7 m-platsen.

malarMort

2 timmars mete