Fin sarvdubbel

Sarvar 1440 gr och 1450 gr.

Sarvarna nappade på flötmete med majs boostad i MVDE liquid booster.